Katedra TeX-ologii

Witamy w dziale TeX-ologii stosowanej Wirtualnej Akademii. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu artykuły na interesujące tematy.
Osoby, które jeszcze nigdy nie zetknęły się z systemem TeX, mogą przeczytać krótkie wprowadzenie lub nieco dłuższy Przewodnik po systemie TeX.
Zachęcam również do nawiązania kontaktu z:

Grupą Użytkowników Systemu TeX     oraz z Kliniką

Proponujemy, aby zamieszczane publikacje, wzorem twórcy TeX-a, stały się własnością świata. Jeżeli Autor wyraźnie nie wniósł zastrzeżeń, dozwolone jest drukowanie i powielanie informacji bez żadnych ograniczeń. Całość Akademii publikowana jest na licencji GNU Free Documentation License.

Artykuły oraz wszelkie uwagi i pomysły na temat redakcji Wirtualnej Akademii prosimy kierować na adres staw at gust dot org dot pl.

Miłej lektury


TeX dla początkujących
Podręczniki TeX-a i LaTeX-a dla początkujacych oraz wybrana dokumentacja (w formacie PDF)

TeX jako taki
LaTeX w całej okazałości (m.in. wybrane pakiety makr w układzie tematycznym)
ConTeXt
Oprogramowanie pomocnicze


Artykuły warte przeczytania
Tam gdzie minus oznacza dzielenie -- B. Jackowski, M. Ryćko (10.10.1995)

dzielenie wyrazów -- artykuł dla wszystkich
Fontowe ABC
Fonty w LaTeX2e
Instalowanie fontów Type 1/True Type
Skorowidz (indeks) w polskiej publikacji
Używanie TeX-a w edytorze Emacs (AUCTeX)

W. Macewicz, S. Wawrykiewicz (ostatnie zmiany 18.05.2014)

These binaries (installable software) and packages are in development.
They may not be fully stable and should be used with caution. We make no claims about them.
Health stats visible at Monitor.